Felhasználási feltételek

Szabályzat

Portálunk tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát, ugyanakkor ügyel arra, hogy a tartalom megfeleljen a jó ízlés szabályainak. Ennek megfelelően a hirdetésekben nem szerepelhetnek nem a kategória jellegének megfelelő tartalmak, szerzői vagy szomszédos jogokat sértő anyagok, gyűlöletet vagy előítéleteket szító illetve faji, vallási vagy más alapú hátrányos megkülönböztetést tartalmazó anyagok, terrorizmus vagy más erőszakos bűncselekmény elkövetését segítő vagy azok elkövetésére felbujtó anyagok, valamint a törvénynek nem megfelelő árut hirdetni mint kábítószer, dohány, stb. illetve információk, rágalmazó, más üzleti vagy erkölcsi jó hírét sértő anyagok, információk, duplikált hirdetések, függetlenül a hirdetés jellegétől Továbbá nem szerepelhet a hirdetésekben semmilyen egyéb anyag vagy információ, amely a portál megítélése szerint ártalmas lehet a portálnak, üzleti partnereinek vagy felhasználóinak. A portálnak jogában áll bármely, a fenti alapelvekkel nem egyező hirdetést eltávolítani, illetve bármely felhasználót kizárni a szolgáltatásból. Ennek különleges esete az automatikus duplikátum-szűrés, amely amellett, hogy nem engedi a duplikált vagy többszörözött hirdetések feladását, a hirdetőt kitilthatja a portálról időlegesen. Ennek célja, hogy a felhasználóink megfelelően tájékozódhassanak, ismétlődő hirdetések nélkül. A felhasználó hirdetése megjelentetésével tudomásul veszi, hogy a portál oldalain elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért felelőssége kizárólagos, azokért a portált semmiféle felelősség nem terheli. Nem vállal a portál felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóságtartalmáért. A portál rendszerei nagyrészt automata rendszerek, így a látogató által látott információk vagy program által generált oldalak vagy a portál partnerei által biztosított adatok, tartalmak, illetve felhasználók által létrehozott tartalmak, oldalak, melyet a portál az adatok nagy mennyisége miatt technikailag nem képes teljes egészében kontrollálni. Nem vállal a portál felelősséget sem látogatók, sem felhasználók irányában a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére így a feltöltött hirdetésekért is kizárólag a hirdetés feltöltőjét terheli a felelősség. Valamint a vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem. A portál szolgáltatásait a felhasználó saját felelősségére használja. A portál arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan, a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa, de az esetleges technikai fennakadásból eredő károkért felelősséget nem vállal. A portál továbbá semmiféle, a felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő anyagi vagy erkölcsi kárért nem vonható felelősségre, valamint az üzemeltetőkkel szemben semmilyen kártérítési igény nem támasztható. A portál fenntartja magának a jogot bármilyen változtatásra, illetve a felhasználóval szemben szolgáltatásainak ideiglenes vagy teljes körű szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, akár minden előzetes értesítés nélkül.

Adatvédelmi alapelvek

Az adatszolgáltatás önkéntes. A megadott személyes adatokat kizárólag a portálon publikált hirdetések kapcsolattartásának biztosítására, illetve adminisztrációjával kapcsolatosan használjuk fel, azokat harmadik személynek át nem adjuk. Adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, illetve ugyanitt kérheti adatai törlését és helyesbítését. Kérjük a kapcsolatfelvételhez használja az oldal alján található kapcsolat menüpontot. Felhívjuk figyelmét, hogy biztonsági okokból felhasználóink az aktivált hirdetésekben megadott emailcímet nem változtathatják meg, csak az adott hirdetés törlését kezdeményezhetik.

A kezelt adatok

A portál látogatása során ha hirdetést ad fel, akkor a következő adatait kezeljük: e-mail cím, név, telefonszám, skype. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 1992. évi LXIII. Törvény).

Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során nem csak az adatvédelmi törvényt, de a Magyar Újságírók Szövetségének etikai kódexét (különösen a 8. paragrafus 2. bekezdését) is szem előtt tartjuk

Az adatkezelés célja:

A meghirdetett termék eladásakor szükséges az eladó és vevő közötti kapcsolat létrejöttéhez a kezelt adatok tárolása, valamint oldalunkra való belépéshez szükséges.

A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartása használjuk fel.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését: vagy pedig regisztrációját törli. Minden adat e-mail címe és az önként megadott információk törlődnek.

Munkatársunkkal való személyes kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatait a kommunikáció idejére őrizzük meg.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

A szerver által rögzített és egy hónapig tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző vállalkozás (xweb.hu.) rendszergazdája fér hozzá.

A hírlevélküldéshez megadott e-mail címekhez a kiadó adatkezelője fér hozzá.

A személyes kapcsolatfelvétel során hozzánk került adatait értelemszerűen az kezeli, akivel Ön felvette a kapcsolatot.

Adatkezelő személye:

Tessényiné Vass Tímea 06-20-313-5717

Fontos figyelmeztetések:

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.